Monthly Archives - Tháng Mười Một 2018

CÁ VƯỢC GIỐNG

Tên gọi : Chẽm, Mè Kẽm, Vược, Tặc Vùng nuôi: Nước Ngọt, lợ, mặn Hình thức nuôi: Lồng, ao Tiêu chuẩn cá Vược giống chất lượng: Bóng, sáng, đều, khỏe Kích cỡ: 5 đến 10 phân Mật độ nuôi: 1-3 con/m2 Thời gian nuôi: 12 tháng