Monthly Archives - Tháng Năm 2017

Ếch giống Miền Bắc giá rẻ – uy tín

1. CHỌN ĐỊA ĐIỂM NUÔI Việc chọn địa điểm nuôi ếch cần hội đủ các yếu tố phát huy cao nhất hiệu quả của đầu tư nuôi ếch, các tiêu chuẩn cần được xem xét: Gần nơi ở của người nuôi để quản lý chăm sóc và thường xuyên tiếp xúc, làm cho ếch thuần, dạn dĩ, không sợ người.Thuận lợi đi lại kiểm tra thường xuyên ếch nuôi để bảo vệ chống trộm cắp. Ở vị trí cao vừa đủ [...]